Ruth og Geir Ludwigsen's home page
MENU
Min hoved interesse er slektsforskning Sider om vår slekt.
Ours Genealogy pages
Litt om oss! Litt om oss
A little about us
Mine linker! Andre nettsteder om slektsforskning
Other places with Genealogy
Her finner du alle Sjømannskirkene
Andre nettsteder jeg anbefaler Andre nettsteder vi anbefaler
Other places we recommend
Stjørna Heimbygdslag Stjørna Heimbygdslag
Geir on the seea! Båter Geir har arbeidet på.................
Ship Geir have woorked on
Ruth på sjøen Båter Ruth har arbeidet på ...........
Ship Ruth have woorked on
Tegneserier er en av mine hobbyer! Tegneserier er en av Geir's hobbyer
Cartoons is one of Geir hobbies
Vår nye gjestebok er nederst på slektsiden
Our new guestbook are down on the Genealogy page
model jernbane Bygger model jernbane i N skala (under bearbeidelse)
Build model railroad in N scale (in progress)
Les i gjesteboka! Les i den gamle gjesteboka.
Read our old guestbook
T Geir er medlem av
Geir is member of  
Tempel Ridder Ordenen tempelridderordenen I Trondheim
in Trondheim  
RT Kong Sverre, Trondheim

Sverre Geir Ludwigsen
7033 Trondheim
Norway Page - 1