Oppdatert / Update nov - 2022
link fra flagg gr, til CIA fakta bok links from flag goes to CIA THE WORLD FACTBOOK
Flaggene representerer land hvor det er født/bodd/døde en av medlemmene i slekta
Europa   S. America   N. America   Asia   Afrika   Australia
Norway Sweden Finland Denmark UK Sveits Colombia USA Thailand Vietnam China S-Korea Morcco Zambia Australia!
France Spain Belgia Croatia Germany Ecuador Canada Rusland Sirilanka Unitedarabicemirat Tanzania Mauritius
Personer uten nr.: er inngiftet eller samboende med en i familien.
Hvis nummeret inneholder bokstavene X, Y, Z, , , , er det partneren sine barn
Hvis navnet er i gr er personen foreldre til partner / ektefelle eller faddere ved dp
Ingen flagg = Norge     * = har opplysninger.      ? = mangler opplysninger.     = har bilde
The person there do not have a number are marryed / common law marriage with one in the family
If the number have the leter X, Y, Z, , , , this child are the partner's child
If the name are in gray the person are parents to the partner ore a vitnes at the christening
No flagg = Norway     * = have information.     ? = missing information.     = have photo
Geir's slekt Ruth's slekt
Norway Sweden Belgium Croatia
Canada USA Thailnd
Norway Sweden Belgium
Canada Croatia
USA Mauritius Thailnd
Norway Sweden Belgium
Canada Croatia
USA Mauritius Thailnd
Norway Norway Germany Norway Sweden Denmark Germany France Uk
Zambia Canada USA S-Korea Unitedarabicemirat Thailnd
Norway Sweden USA
Columbia Thailnd
Norway Sweden Sveits Thailnd
Australia USA
Norway Sweden Finland
Spain USA Vietnam Thailnd
Norway Sweden Denmark Finland Spain
Rusland USA Australia Vietnam Thailnd
Norway USA Thailnd Norway USA Thailnd Norway Sweden Russland
Colombia USA Thailnd
Foss Lein Grundt Rasmusen Meyer Casper Ludwigsen Kvikne Waagø Frengen Sandøy Hårberg Paulsen
mother
father
1830-2018
mother
mother
1770-2018
mother
mother
mother
1814-2018
1550-1840 1685-1845 father
mother
1490-2018

father father
1782-2018
father father
mother
1765-2018
mother
father father
1820-2018
mother
father mother
1749-2018
mother
mother
1840-2018
mother
mother mother
1792-2018
father
mother
1778-2018
morfar mormor mormormor farmor farfar farfarmor morfarfar morfarmor mormor mormors mor farmor
Fo LE GR R M Cr LU K W Fr Sa P
Bok ferdig 1998
ny utvidet versjon 2013
Bok ferdig 1986
samler fortsatt (spesielt bilder)
Redigering pågår 2018
samler fortsatt (spesielt bilder)
Bok ferdig 10 feb. 2015
samler fortsatt (spesielt bilder)
Redigering pågår 2018
samler fortsatt (spesielt bilder)
Redigering pågår 2018
samler fortsatt (spesielt bilder)
Lese i den gamle gjesteboka Read the old guestbook
Letter A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aa ukj. Total

fam

44

108

15

32

34

59

52

108

8

28

63

85

77

46

29

19

1

60

165

50

6

33

46

0

1

0

0

17

12

12

?

1210

personer

194

422

34

160

134

303

175

610

132

205

288

494

237

146

204

113

2

225

574

121

20

113

217

0

1

0

0

91

34

28

42

5319

Bilder=

  

72

92

8

26

23

127

42

144

14

58

67

158

61

32

62

28

0

41

150

27

4

33

76

0

0

0

0

15

4

1

0

1365

Vennligst skriv til vår nye gjestebok / write to our guestbook