barnebar

Våre barnebarn
Our grandchildren

Ole Jørgen Jon Yngve Rolf-Preben Ruben Julian
S. G. Ludwigsen
Page - 3