.Rasmus grenen

**= Har informasjon

??= Ønsker innformasjon

sglslekt@hotmail.com

 

navn / name født / born sted / Place flag døde / death sted/place flag
Rasmus ca:1550 Hålogaland . ...
Christen Rasmussen ca:1575 Hålogaland . ??.??.1649 Hålogaland .
Iver Christensen ca:1605 Hålogaland . ??.??.1650 Hålogaland.
Christen Iversen ??.??.1635 Hålogaland . ??.??.1704..
Christen Christensen ??.??.1667 Hålogaland . ??.??.1730..
Ingeborg Christensdatter ??.??.1710. . ??.??.1771..
Christen Caspersen ??.??.1732 .. ??.??.1790..
Casper Christenson ??.??.1766 .. ??.??.1812..
Jens Caspersen ??.??.1804 .. ...
Christen Martin Jensen ??.??.1840 .. ??.??.1886..
© S. G. Ludwigsen
Page -32