Norway Sweden Denmark Germany France UK USA Canada S-Korea Zambia Unitedarabicemirat Thailand
Casper slekten
Jeg takke alle som har vært meg behjelpelig med opplysninger til dette sammendrag (og det utvidede oppsett ) over slekten.
Og håper at jeg kan få inn flere opplysninger i fremtiden.
Det var min far, Sverre Ludvig Ludwigsen, som startet med å samle opplysninger i 1943.
Det er hans materiale som danner fundamentet for tiden før 1943 - 1947.
Han nevner at han hadde hjelp av flere personer, der i blant Torolf Meyer Ludvigsen.
Jeg bygger på fars arbeide og prøver å få med det som har hendt etter 1947.
Dette er en hobby for meg, og derfor samler jeg fortsatt på bilder, historier som kan belyse slekten.
Hundhameren 15 juni 1997.
S. G. Ludwigsen
First I want to thank all who have given information to this summary of the family.
And hope that I can get more information in the future.
It was my father Sverre Ludvig Ludwigsen who started this collection in 1943.
It is his work that is the foundation. He collected most of the information from 1943 to 1950.
So the oldest is his work.
He wrote that he had help from several people, and he mentioned Torolf Mayer Ludvigsen.
I have tried to collect from people who are alive and can remember want happened during the time they were growing up.
This is one of my hobbies, therefor I still collect photos, stories and other that can tell us about our family.

Hundhameren June 15. 1997.
S. G. Ludwigsen
Generasjon 1-11

**= Har informasjon

??= Ønsker innformasjon

sglslekt@hotmail.com

oppdattert 28 desember 2000

 
page
1

se også

F
a
m.
nr.: navn /
name
født /
born
sted /
Place
flag døde /
death
sted/
place
flag

Generasjon 1

  CR 1 Niels Bredal ca.1490   ??.??.1576  

Generasjon 2

R.N.B. CR 11 Rasmus Nilsen Bredal ??.??.1602      

Generasjon 3

A.R.B. CR 111 Anders Rasmussen Bredal ??.??.1630      

Generasjon 4

E.B. CR 1111 Erik Bredal ??.??.????   biskop mag. i Trondheim fra 1643 til 1672.   
M.A.B. CR 1112 Mette Andreasdatter Bredal ??.??.????      

Generasjon 5

A.H.N. CR 11121 Anna Hansdatter Nysted ??.??.????      

Generasjon 6

  CR 111211 Datter ????     gift
med
Anders
Pedersen
Harr

f. 1672.
 
  CR 111212 Hans Rasmussen Warbierg ??.??.1673     ??.??.1749    

Generasjon 7

R.H. CR 1112121 Rasmus Hansen ??.??.????     før 1777. Bredstrand 
H.M.H.W. CR 1112122 Henrik Mathias Hansen Warbierg FØR 1710
??.??.????
     
H.H.W. CR 1112123 Hans Hansen Warbierg 1745-1757 Store
Skånland
     
A.H.W. CR 1112124 Anders Hansen Warbierg 1745 Røberg     

Generasjon 8

R.H.W. CR 11121221 Rafael Henriksen Warbierg        
L.C.H.W. CR 11121222 Lucia Christina Henriksdatter Warberg ??.??.1738 Breistrand   ??.??.1798  
J.W. CR 11121223 Jacob ??.??.????     ??.??.????  
A.? CR 11121224 Arve ??????? ??.??.????     ??.??.????  

Generasjon 9

  CR 111212211 Marie Luise (Rafaelsdatter) Warbierg ca: 1835     ca: 1918  
M.S.M. CR 111212221 Martha Sophia Michelsdatter f. 1769
D. 1814
  gift
med
Casper
Christenson
f. 1766
D. 1812
 

Generasjon 10

R.M. CR 1112122111 Rafael Mikalsen d. **.**.1863       
L.K. CR 1112122211 Lusia Kristina d. **.**.1793       
C.K. CR 1112122212 Christen k. **.**.1796      
M.K. CR 1112122213 Michel k. 1799      
L.D. CR1112122214 Lisa Dorthead d. **.**.1801      
J.C. CR 1112122215 Jens Caspersen **.**.1804      
K.M.C. CR1112122216 Karen Marie Caspersdatter **.**.1807     **.**.1892  
  CR1112122217 Henrik Martinius Warbierg **.**.1811     **.**.1847   

Generasjon 11

C.M.J. CR11121222151 Christen Martin Jensen ??.??.1840 ??????   ??.??.1886   
 
page
1
. © S. G. Ludwigsen
Page -27