Norway Sweden Denmark Germany France UK USA Canada S-Korea Zambia Unitedarabicemirat Thailand
Casper slekten
Page 4

Generasjon 17

**= Har informasjon

??= Ønsker innformasjon

sglslekt@hotmail.com

oppdattert updated 29. desember 2018

  
page
1
page
2
page
3
page
4
page
5
page
6
Se også
Look also
F
a
m.
nr.: navn /
name
født /
born
sted /
Place
flag døde /
death
sted/
place
flag
  CR11121222151332221 Christopher Solberg **.**.**** Trondheim Norway    
  CR11121222151332222 Alaksander Solberg **.**.**** Trondheim Norway    
  CR11121222151332223 Christine Solberg **.**.**** Trondheim Norway    
  CR11121222151333111 Klara Mia Titshall **.**.****        
  CR11121222151333112 James Oskar Waggott **.**.****        
  CR11121222151333121 Olivia Titshall **.**.****        
  CR11121222151333211 Live **.**.****        
  CR11121222151333311 Julie **.**.****        
  CR11121222151333312 Adrian Krossen Obershaw **.**.****        
  CR11121222151333321 Jami Roa Obershaw **.**.**** Stavanger Norway    
E.T.K. CR11121222151511111 Eivin Tangvall Kulsvehagen **.**.****   Norway    
H.T.K. CR11121222151511112 Henny Tangvall Kulsvehagen **.**.****   Norway    
J.K.S. CR11121222151511121 Johanne Kulsvehagen Slåtsveen **.**.****   Norway    
H.K.S. CR11121222151511122 Henrik Kulsvehagen Slåtsveen **.**.****   Norway    
V.L.L. CR11121222151512211 Vilde Linnea Ludwigsen **.**.****   Norway    
O.M.L. CR11121222151512212 Oscar Moe Ludwigsen **.**.****   Norway    
  CR11121222151613211 Steffen Lauvrak **.**.**** Arendal Norway    
  CR11121222151613212 Andreas Lauvrak **.**.**** Arendal Norway    
  CR11121222151613221 Henrik Storhaug ěstvang **.**.**** Akershus Norway    
  CR11121222151613222 Sara Storhaug ěstvang **.**.**** Akershus Norway    
S.B.H. CR11121222151613521 Sebastian Bergersen Hauso **.**.**** Harstad Norway    
  CR11121222151811111

??????

??.??.????

??????

Norway     
S.H. CR11121222151811121 Sofie Haug **.**.**** Tromsø Norway    
I.O.H. CR11121222151811122 Iris Olea Haug

**.**.****

Tromsø Norway    
                
      
page
1
page
2
page
3
page
4
page
5
page
6
© S. G. Ludwigsen
Page -30