FOR-
KLAR-
ING

XYZÆØÅ
=
partner's
barn
NNNN
=
Etter-
lyses


?
=

mangler
innfor
masjon
ingen flag
=
født/bor
i Norge
Norsk
flag
=


født
i Norge
bor i
annet
land
*****
=

har
innfor
masjon
ca.:
=

omkring

S-T
=

Sør
-Trø
delag
N-T
=

Nord
-Trø
delag
N
=

Norge

© S. G. Ludwigsen
Page -18