gjesteboka
guestbook
Lese i /
Read the

GENERASJON 1 - 7 '
Svært mye av opplysningene har jeg fått fra Kristian Larsen
**= Har informasjon
**= Have information
??= Ønsker innformasjon
??= want information
oppdattert 30 mars 2009 Til generasjon
1-7 8 9 - 10
Se også
/ look also
F
A
M
Fam.
nr.:
navn
/ name
bilde født
/ born
sted/
Place
flag døde
/ death
sted
/place
flag
Generasjon 1
  K 1 Syver Pedersen   ca.:1760 Vågå        
Generasjon 2
  K 11 Ragnhild Sivertsen   ??.??.1789 Vågå      
  K 12 Peter Sivertsen   **.**.1792 Vågå    Stjørdal 
  K 13 John .....   Ca.: 1797 Vågå      
  K 14 Ole .....   Ca.; 1798 Vågå      
  K 15 Anne ......   Ca.:1800 Vågå      
Generasjon 3
  K 121 Ragnhild Pedersdatter   ??.??.1821Stjørdal        
K.K. K 122 Kristian Kvikne   **.**.****Stjørdal     
Generasjon 4
P.J.K. K 1211 Petteranna Johansen Kvikne   f. **.**.1843Stjørdal,N-T.,N. gift
med
Johan Johnsenf. **.**.1841  
K.K. K 1212 Kristian Kvikne   f.**.**.1884  gift
med
Marit Petersdatter Reppe   
J.M.K. K 1213 Johan Martin Kvikne   f.**.**.1884  gift
med
Marit Petersdatter Reppe   
S.J.K. K 1214 Severine Johansen Kvikne   f.**.**.1851
D.**.**.1934
Stjørdal, N-T. N.
Trondheim, S-T., N.
gift
med
Lars Ludvigsenf.**.**.1849
D.?.?.1904
 
R.J.K. K 1215 Ragnhild Johanna Johansen   f.**.**.****  gift
med
............. Halvorsen??.??.???? Åke, Mørsil, Sverige
P.J. K 1216 Pauline Johansen   **.**.1858 Stjørdal, N-T., N.     
J.J. K 1217 Josefine (Fina) Johansen   **.**.1862 Stjørdal, N-T., N.   ??.??.***? Trondheim, S-T., N. 
P.A.K. K 1218 Peter August Kvikne   **.**.**** Stjørdal, N-T., N.   ??.??.***? Trondheim, S-T., N. 
Generasjon 5
M.J. K 12111 Marie Johansen  **.**.1870      
R.J.J. K 12112 Ragnhild Johanne Johansen   f.**.**.1870.
D.??.??.****
  gift
med:
Asser Dahlf.**.**.1871 Smøla, N
D.**.**.**** Trondheim, S-T., N.
 
M.J. K 12113 Martin Johansen   **.**.1872?  ??.??.????? 
I.J. K 12114 Inga Johansen   **.**.1876?  **.**.****? 
O.J. K 12115 Olaf Johansen   f.??.??.??????.??.????     
S.J. K 12116 Sigvart Johansen   f.??.??.****??.??.****     
C.M.A.K. K 12121 Conrad Martin Alfred Kvikne   **.**.1878   ??.??.????  
R.K. K 12122 Ragnhild Kvikne   ??.??.1880   ??.??.1886  
A.S.B.. H 12123 Aksel Sigvart Berner   ??.??.1883   Reiste til sjøs Som stuert. 
R.K. K 12124 Ragnhild Kvikne   **.**.1886Stjørdal  ??.??.????Trondheim 
P.M.K. K 12125 Petra Marie Kvikne   **.**.1888 Stjørdal  ??.??.????Trondheim 
S.K. K 12126 Solveig Kvikne   **.**.1894Stjørdal  ??.??.????  
H.K. K 12127 Harald Kvikne   ??.??.???? Stjørdal  1 år gammel  
H.K. K 12128 Harald Kvikne   **.**.1901Stjørdal      
  K 12141 døde  like etter fødselene     Trondheim 
  K 12142 døde  like etter fødselen     Trondheim 
G.R.L. K 12143 Gottlieb Rudolf Ludvigsen født **.**.1878
døde **.**.1916
Trondheim
Trondheim
gift medIngeborg B. Christensenfødt **
døde **
I.B.C
L.J.L. K 12144 Louise Johanne Ludvigsen  **.**.1882    **.**.****Trondheim 
  K 12145 Sverre Ludvig Ludvigsen  **.**.1891    **.**.****Trondheim 
A.?. K 12151 Anna ????   **.**.****????     
E.G.Ø. K 12161 Eline Gjertine Øyen   **.**.1880   ??.??.????  
S.H.K.K. K 12171 Sofus Hagerup Karlsen Kvikne   **.**.****Hitra  **.**.****  
A.O.K. K 12172 Antonie Olse Krogstad   ??.??.****    Selsbakk 
F.L.K. K 12173 Fritz Leonard Mathisen   **.**.****Stjørdal **.**.****George Town
E.J.K. K 12174 Einar Johan Krogstad   **.**.*********     
J.M.K. K 12175 Johan Martin Krogstad   **.**.****      
A.K. K 12176 Aslaug Krogstad   ??.??.????   ??.??.****  
F.L.J. K 12181 Fridtjof Læstad Johansen   **.**.**** Kongsberg   ??.??.????  
M.J. K 12182 Magnhild Johansen   **.**.**** Sarpsborg   ??.??.????  
R.J. K 12183 Rangvald Johansen   **.**.****Sarpsborg   ??.??.????  
P.A.J. K 12184 Peter August Johansen   **.**.****Sarpsborg   ??.??.????  
Generasjon 6
A.L. K 121111 Asbjørn Larsen   **.**.****   **.**.****Minneapolis
R.K.L. K 121112 Ragnvald Kåre Larsen   **.**.*********  **.**.********* 
M.J.L. K 121113 Målfrid Jensine Larsen   **.**.****   **.**.******** 
G.D. K 121121 Gustav Dahl   **.**.****   ??.??.****  
I.D. K 121122 Ingvar Dahl   **.**.********  ??.??.****  
P.J.J. K 121131 Petra Johanne Johansen   **.**.*******     
O.M.J. K 121132 Olav Mari Johansen   **.**.*******     
S.E.J. K 121133 Signe Elfrida Johansen   **.**.*******     
O.J. K 121134 Oskar Johansen   ??.??.????       
K.P.J. K 121135 Karl Peder Johansen   **.**.********     
D.H. K 121141 Dagny Hammer   **.**.****?     
A.H. K 121142 Alfrida Hammer   **.**.****?     
E.H. K 121143 Erling Hammer   **.**.****?  **.**.****  
A.H. K 121144 Astrid Hammer   **.**.****?     
L.K. K 121211 Lina Kvikne   **.**.*******     
M.K. K 121212 Magda Reklev (Kvikne)   **.**.*******     
J.A.J. K 121241 Jahn Arvid Jenssen   **.**.****?  **.**.******* 
K.J. K 121261 Kaare Johansen   ??.??.?????     
O.J. K 121262 Osvald Johansen   ??.??.?????      
K.K. K 121281 Kristian Kvikne   **.**.**** Trondheim     
S.L.L. K 121431 Sverre Ludvig Ludwigsen født **.**.****
døde **.**.****
Trondheim
Trondheim
gift
med
Mildred Foss
M.F.
S.L.L. K 121432 Solveig Louise Ludwigsen * **.**.**** Trondheim  **.**.**** Trondheim 
I.G.L. K 121433 Inger Gunvor Ludwigsen * **.**.**** Trondheim  **.**.**** Trondheim 
E.H. K 121441 Erling Havsten ***.**.**** Trondheim  **.**.****Trondheim 
G.A.H. K 121442 Gerd Alis Havsten ***.**.**** Trondheim  **.**.****Trondheim 
R.J.M.E. K 121611 Reidun Johanne M. Ervik * **.**.**** Stjørdal  **.**.**** Trondheim 
K.A.L. K 121612 Kristian Adolf Larsen * **.**.**** Stjørdal  **.**.**** Trondheim 
J.P.L. K 121613 Johan Peder Larsen * **.**.**** Stjørdal, N-T., N.  **.**.**** Trondheim 
J.K.L. K 121614 Johanne Kristine Larsen * **.**.**** Stjørdal  **.**.**** Trondheim 
E.J.L. K 121615 Erling Johannes Larsen   **.**.**** Stjørdal  4 mnd. gammel  
E.J.L. K 121616 Elsa Jensine Larsen   **.**.****Stjørdal     
E.L. K 121617 Erling Larsen * **.**.****Stjørdal  **.**.****Trondheim 
R.L. K 121618 Rolf Larsen   **.**.**** Trondheim, S-T., N.  16 mnd. gammel  
K.L. K 121619 Kåre Larsen * **.**.**** Trondheim, S-T., N.  **.**.**** Lillestrøm 
R.L. K 12161A Rolf Larsen * **.**.**** Trondheim  **.**.**** Trondheim 
E.K. K 121711 Erling Karlsen   **.**.****Oslo  **.**.****? 
K.F. K 121712 Kaare Fløystrand   **.**.****Oslo  **.**.****? 
H.J.M. K 121731 Helen Josephine Mathisen   **.**.**** Port Pirie, South Australia    
R.L.M. K 121732 Reidun Louise Mathisen   **.**.**** Port Pirie, South Australia    
I.A.M. K 121733 Irene Adeleine Mathisen   **.**.**** Solomontown, South Australia    
P.A.M. K 121734 Pauline Adelaide Mathisen   **.**.**** Broken Hill, New South Wels    
J.P.K. K 121741 John Peder Krogstad   **.**.****Trondheim     
J.K. K 121751 Judith Krogstad   ??.??.?????     
G.K. K 121752 Gerd Krogstad   ??.??.?????     
Generasjon 7
J.M.L K 1211111 James Martin Larsen   **.**.****?    
M.L K 1211112 Margaret Larsen   **.**.****?    
D.J.L K 1211113 Donald Jon Larsen   ??.??.?????    
A.L K 1211114 Audree Larsen   **.**.****? **.**.****? 
J.L. K 1211121 Jan Larsen   ??.??.****?     
J.L. K 1211122 Jan Larsen   **.**.****?     
E.M.L. K 1211123 Else Marie Larsen   **.**.****?     
R.L. K 1211124 Ragnhild Larsen   **.**.****?     
I.H.L. K 1211125 Ivar Henry Larsen   **.**.****?     
A.L-D. K 1211211 Asser Lyche-Dahl   **.**.**** Stjørdal, N-T., N.     
A.D. K 1211212 Allyson Dahl   **.**.****Trondheim, S-T., N.  **.**.****? 
I.D. K 1211221 Inger Dahl   **.**.****Trondheim     
S.D. K 1211222 Sonja Dahl   **.**.****Trondheim     
S.D. K 1211223 Svanhild Dahl   ??.??.****Trondheim     
A.I.D. K 1211224 Asbjørn Ingvar Dahl   **.**.****Trondheim     
F.D. K 1211225 Frank Dahl   ??.**.****?     
I.J.T. K 1211421 Inger Johanne Tofte   ??.??.???????     
E.E. K 1211441 Erling Eck   ??.??.???????     
K.J.E. K 1211442 Karl Johan Eck  ??.??.???????     
J.E. K 1211443 Jørgen Eck  ??.??.???????     
R.M. K 1212111 Ruth Manum   ??.??.????      
B.A.J. K 1212112 Beia Arnfrid Jenssen  **.**.****Trondheim    
  K 1212121 Tore Rønning   ??.??.????      
  K 1212122 Kristin Rønning   ??.??.?????     
A.J. K 1212411 Arve Jenssen   **.**.****      
R.J. K 1212412 Ragnhild Jenssen  **.**.****     
B.A.J. K 1212413 Berit Alfrid Jensen  **.**.****     
J.K.J. K 1212414 Jofrid Kari Jensen  **.**.****     
  K 1212611 Datter   ??.??.???????     
M.K. K 1212811 Marit Kvikne   **.**.****Trondheim     
I.N-K. K 1212812 Ingrid Norris-Kvikne   **.**.****Trondheim    
R.I.L. K 1214311 Ragnhild I. Ludwigsen   **.**.****Trondheim     
S.G.L. K 1214312 Sverre Geir Ludwigsen   **.**.****Trondheim     
A.G.K. K1214331 Aud Gabrielle Kvello   **.**.**** Trondheim     
A.K. K1214332 Arnfinn Kvello   **.**.**** Trondheim     
L.K. K1214333 Lisbeth Kvello   **.**.**** Trondheim     
H.K. K1214334 Harald Kvello   **.**.**** Trondheim     
T.H. K 1214411 Terje Havsten   **.**.**** Trondheim     
B.E.H. K 1214421 Bjørn Erik Husby  **.**.****Trondheim   **.**.****Trondheim 
B.H. K 1214422 Berit Husby  **.**.****Trondheim   Trondheim 
L.H. K 1214423 Lars Husby  **.**.**** Trondheim   Trondheim 
T.A.A. K 1216111 Thor Arild Aune   **.**.****?     
T.A. K 1216112 Turid Aune   **.**.****Trondheim  **.**.****  
G.A. K 1216113 Greta Aune   **.**.****Trondheim     
A.L. K 1216121 Arvid Larsen   **.**.**** Trondheim     
O.L. K 1216122 Olaug Larsen   **.**.**** Trondheim  16 mnd. gammel  
R.E.L. K 1216123 Randi Elisabeth Larsen   **.**.**** Trondheim     
K.M.L. K 1216124 Kari Margrethe Larsen   **.**.**** Trondheim     
M.K.L. K 1216125 Marit Kristine Larsen   **.**.**** Trondheim     
e.k.L. K 1216171 Eline Kristine Larsen   **.**.**** Strinda     
k.L. K 1216172 Kristian Larsen   **.**.**** Strinda     
B.L. K 1216173 Berit Larsen   **.**.**** Strinda     
m.e.L. K 1216174 Mette Elisabeth Larsen   **.**.**** Strinda     
B.L. K 1216191 Beate Larsen   **.**.**** Trondheim     
Ø.L. K 1216192 Øyvind Larsen   **.**.**** Strinda     
R.L. K 12161A1 Roar Larsen   **.**.**** Trondheim     
E.K. K 1217111 Ellen Karlsen   **.**.****?     
P.K. K 1217112 Petter Karlsen   **.**.****?     
F.F. K 1217121 Finn Fløystrand   **.**.****?     
S.W. K 1217311 Susan Walker  **.**.**** Broken Hill    
J.W. K 1217312 Julie Walker  **.**.**** Broken Hill   
M.W. K 1217313 Margaret Walker  **.**.**** Broken Hill    
B.L.M K 1217321 Barry Leigh Miller  **.**.**** Broken Hill    
J.L.M K 1217322 John Lloyd Miller  **.**.**** Broken Hill    
P.N.M K 1217323 Peter Neville Miller  **.**.**** Broken Hill    
L.A.M K 1217324 Louise Ann Miller  **.**.**** Broken Hill    
T.M.M K 1217325 Timothy Mathisen Miller  **.**.**** Melbourne    
J.M.B. K 1217331 John Mathisen Bell  **.**.**** Lithgow    
L.M.B. K 1217332 Lynette Mathisen Bell  **.**.**** Darwin    
S.M.B. K 1217333 Sandra Mathisen Bell  **.**.**** Darwin    
L.J.F. K 1217341 Leonard James Fulton  **.**.**** Bathurst    
J.M.F. K 1217342 Josephine Muriel Fulton  **.**.**** George Town    
M-J.K. K 1217411 Milly-Johanne Krogstad  ??.??.???????     
**= Har informasjon
**= Have information
??= Ønsker innformasjon
??= want information
oppdattert 28 februar 2009 Til generasjon
1-7 8 9 - 10
© S. G. Ludwigsen
Page -35