**= Har informasjon
       have information

??= Ønsker innformasjon
        want information

 

oppdattert 29. desember 2018

se også
look also
F
a
m.
nr.: navn /
name
født /
born
sted /
Place
flag døde /
death
sted/
place
flag

Generasjon 1

N.O.S. LU 1 Niels Olson Sandvigen 1782-83 Norway gift med Johanna Fredricia Olsdatter born in Norway 

Generasjon 2

C.M.N. LU 11 Carl Martin Nilssen **.**.1814     **.**.1823  
O.N. LU12 Olai Nilssen **.**.1817     ??.??.????  
H.M.N. LU13 Helle Marie Nilssen **.**.1820     ??.??.????  
L.N. LU 14 Ludvig Nilssen born
**.**.1823
Norway gift
med
AN1311
Gurine Larsdatter
born in **.**.1829
Lauvsness
Flatanger
Norway
 

Generasjon 3

J.L. LU141 Johan Ludvigsen **.**.1848     **.**.1862    
L.L. LU142 Lars Ludvigsen født   **.**.1849
død ??.??.1904
  gift med S.J. Kvikne   
J.O.L. LU143 Jørgen Olaus Ludvigsen **.**.1852     **.**.1931 Mosjøen  
L.L. LU 144 Ludvig Ludvigsen **.**.1854   ??.??.???? 
K.M.L. LU 145 Karl Mateus Ludvigsen **.**.1857     **.**.1895    
P.L. LU146 Petter Ludvigsen **.**.1869     ??.??.????    
J.L. LU147 Julius Ludvigsen **.**.1862    **.**.1921.    

Generasjon 4

  LU1421 ????????????? ??.??.???? ?????  like etter fødselene    
  LU1422 ???? ??.??.????    like etter fødselen    
G.R.L. LU 1423 Gottlieb Rudolf Ludvigsen født    **.**.1878
Døde **.**.1916
S.-T.
S.-T.


CR111212221515
Ingeborg Berntine Christensen
Født 14.07.1873

Døde **.**.1954


L.J.L. LU1424 Louise Johanne Ludvigsen **.**.****    ??.??.????    
S.L.L. LU1425 Sverre Ludvig Ludvigsen **.**.1891    ??.??.1897    
J.J.L. LU1431 Johan Jørgen Ludvigsen **.**.1874    ??.??.????    
M.N.L. LU1432 Marie Nikoline Ludvigsen ??.??.1877    +/-12 uker    
M.N.L. LU1433 Martin Nikolai Ludvigsen ??.??.????    druknet i
Brønnøy
ca.:22-23år  
G.L.L. LU1434 Gedius Ludvig Ludvigsen **.**.1879    ??.??.????    
A.L. LU1435 Adolf Ludvigsen 1881-1883    ??.??.????    
M.L.  LU1436 Marie Ludvigsen ??.??.????    7½ år    
M.L. LU1441 Mabel Ludvigsen ??.??.???? She was in Norway in 1933    
L.O.L. LU1451 Line Othelie Ludvigsen **.**.1883    ??.??.????    
K.O.L. LU1452 Karl Odin Ludvigsen **.**.****      
P.G.M.L. LU1453 Paul Gerhard Meier Ludvigsen **.**.1891       
A.K.L. LU1454 Alfrida Klaudria Ludvigsen **.**.1894 ???????     
G.L. LU1461 Georg Ludvigsen ??.??.????       
A.L. LU1462 Astrid Ludvigsen ??.??.???? ????????     
A.L.G.L. LU1471 Aksel Ludvig Gereil Ludvigsen **.**.**** ???????? **.**.**** Boston
T.W.M.L. LU1472 Torolf Wilhelm Meier Ludvigsen **.**.**** ???????   ??.??.**** Hamar  
V.E.L. LU1473 Valborg Eugenie Ludvigsen **.**.**** ????????   **.**.****    
G.N.T.L. LU1474 Georg Neumark Tonning Ludvigsen **.**.**** ????????   ??.??.1900    
D.H.V.L. LU1475 Dagny Hulda Valborg Ludvigsen **.**.**** ????????   **.**.1934    
M.G.L. LU1476 Margit Gunhilde Ludvigsen **.**.**** ????????      
H.S.L. LU1477 Haldis Sofie Ludvigsen **.**.**** ????????     

Generasjon 5

S.L.L. LU 14231 Sverre Ludvig Ludwigsen born **.**.1903 Trondheim,S.-T.
death **.**.1951 Trondheim,S.-T.
gift
med
Mildred Foss M.F. born **.**.1912 New York,
death **.**.1979 Trondheim

S.L.L. LU14232 Solveig Louise Ludwigsen **.**.**** S.-T.   **.**.**** S.-T.  
I.G.L. LU14233 Inger Gunvor Ludwigsen **.**.**** S.-T.    
E.H. LU14241 Erling Havsten **.**.**** S.-T. **.**.***** 
G.A.H. LU14242 Gerd Alis Havsten **.**.**** S.-T.    
E.L. LU14341 Einar Ludvigsen ??.??.???? ????????     
E.T.L. LU14511 Elbert Tonning Laukøy **.**.****????????   **.**.**** ???????  
A.L.L. LU14512 Agnes Luseie Laukøy **.**.****????????   **.**.**** ????????  
L.M.L. LU14513 Line Margit Laukøy **.**.**** ????????     
E.O.L. LU14514 Ena Oline Laukøy **.**.**** ????????     
K.J.L. LU14515 Kathinka Johanne Laukøy **.**.****????????   **.**.**** ???????? 
P.M.L. LU14516 Peder Martin Laukøy **.**.**** ???????   **.**.**** ????????  
A.M.L. LU14517 Astri Magdalene Laukøy **.**.**** ????????     
K.J.L. LU14518 Karl Johan Herfjord (Laukøy) **.**.****    **.**.**** ????????  
G.A.L. LU14519 Gerd Agnes Laukøy **.**.**** ????????     
T.A.S. LU14521 Tonning Alfred Skjengen **.**.**** ????????     
G.O.S. LU14522 Gunnar Olai Skjengen **.**.**** ????????     
W.K.S. LU14523 Wilfred Kolbjørn Skjengen **.**.**** ????????     
T.S. LU14524 Torstein Skjengen **.**.**** ????????     
E.S. LU14525 Ellen Skjengen **.**.**** ????????     
S.K.L. LU14721 Sofie Kristine Ludvigsen **.**.**** ????????     
D.M.L. LU14722 Dagny Marie Ludvigsen **.**.**** ????????     
T.H.H. LU14761 Tore Hermann Hervik ??.??.****    ??.??.**** ????????  
P.H. LU14762 Per Hervik **.**.**** ????????     
T.H. LU14763 Toralf Hervik **.**.**** ????????     
S.B. LU14771 Steinar Berge **.**.**** *********  ??.03.2002S-T. 
B.H.B. LU14772 Bjørn Helge Berge **.**.**** ????????     
T.B. LU14773 Torstein Berge **.**.**** ????????     

Generasjon 6

R.I.L. LU142311 Ragnhild Irmelin Ludwigsen **.**.**** S.-T.     
S.G.L. LU 142312 Sverre Geir Ludwigsen born **.**.1943 Trondheim    gift
med
Ruth Fredhild Solberg born **.**.1945 Fevåg R.F.S.
A.G.K. LU142331 Aud Gabrielle Kvello **.**.**** S.-T..     
A.K. LU142332 Arnfinn Kvello **.**.**** S.-T.    
L.K. LU142333 Lisbeth Kvello **.**.**** S.-T.     
H.K. LU142334 Harald Kvello **.**.**** S.-T.    
T.H. LU142411 Terje Havsten **.**.**** S.-T.    
B.E.H. LU142421 Bjørn Erik Husby **.**.**** S.-T.   **.**.**** ????????  
B.H. LU142422 Berit Husby **.**.**** S.-T.    
L.H. LU142423 Lars Husby **.**.**** S.-T.    
P.L. LU145111 Per Laukøy **.**.**** ????????   **.**.**** 
E.L. LU145112 Eivin Laukøy **.**.**** ????????     
J.L. LU145113 Jan Laukøy **.**.**** ????????     
I.L. LU145114 Ingeborg Laukøy **.**.****      
H.H. LU145141 Hildbjørg Heggdal **.**.**** Klinga     
J.M.H. LU145142 Jan Martin Heggdal **.**.**** N.-T.     
R.E.K. LU145151 Ruth Elvine Kristiansen **.**.**** Flatanger     
L.S.K. LU145152 Lina Skjalvår Kristiansen **.**.**** Flatanger     
P.M.K.K. LU145153 Peder Martin Kolbjørn Kristiansen **.**.**** Flatanger     
H.M.K. LU145154 Haldis Margot Kristiansen **.**.**** Flatanger     
L.K. LU145155 Leif Kristiansen **.**.**** Flatanger    
J.K. LU145156 Jarle Kristiansen **.**.**** Flatanger    
K.K. LU145157 Karstein Kristiansen **.**.**** Flatanger    
G.K. LU145171 Gunvor Kristiansen **.**.**** Flatanger    
T.K. LU145172 Terje Kristiansen **.**.**** Flatanger  **.**.**** ????????  
R.H. LU145181 Randi Holm **.**.**** ????????     
L.M.L. LU145182 Line Margrethe Laukøy **.**.**** Flatanger    
K.O.L. LU145183 Karin Othelie Laukøy **.**.**** N.-T.    
A.L.L. LU145184 Arnt Ludvik Laukøy **.**.**** N.-T.    
A.P. LU147211 Arisbardo Patino **.**.**** Colombia    
M.P. LU147212 Mario Patino **.**.**** Colombia    
E.S. LU147221 Erik Schriwer **.**.**** Hamar    
A.S.S. LU147222 Anne Signe Schriwer **.**.**** Hamar    
K.S. LU147223 Kari Schriwer **.**.**** Hamar    
P.A.H. LU147621 Per- Arne Hervik **.**.**** S.-T.    
T.H. LU147622 Trond Hervik **.**.**** Oslo    
K.H.H. LU147631 Knut Hermann Hervik **.**.**** S.-T.    
M.H. LU147632 Margrethe Hervik **.**.**** S.-T.    
R.H. LU147633 Ragnhild Hervik **.**.**** S.-T.    
S.B. LU147711 Sissel Berge ??.??.**** ????????    
T.B. LU147712 Tormod Berge **.**.**** ????????     
R.B. LU147713 Roar Berge **.**.**** ????????     
H.B. LU147721 Helge Berge **.**.**** ????????     
J.B. LU147722 Jørgen Berge **.**.**** ????????     
Ø.B. LU147731 Øyvind Berge **.**.**** ????????     
T.B. LU147732 Torild Berge **.**.**** ????????     

Generasjon 7

L.A.F. LU1423111 Linda Anita Fjeldseth **.**.**** S.-T.    
R.S.L. LU1423121 Rolf-Sverre Ludwigsen **.**.**** S.-T.    
E.M.L. LU1423122 Evy Marie Ludwigsen **.**.**** S.-T.    
A.L.L. LU1423123 Aina Louise Ludwigsen **.**.**** S.-T..    
I.A.V. LU1423311 Inger Anne Varmann **.**.**** ????????     
H.K.V. LU1423312 Heidi Karoline Varmann **.**.**** ????????     
A.T.V. LU1423313 Aud Tone Varmann **.**.**** ????????     
E.K. LU 1423321 Elisabeth Kvello **.**.**** S.-T.    
M.K. LU1423322 Marianne Kvello **.**.**** S.-T.    
P.A.K. LU1423323 Per Arnfinn Kvello **.**.**** S.-T.    
S.S. LU1423331 Solveig Strand **.**.**** S.-T.    
P.E.S. LU1423332 Per Einar Strand **.**.**** S.-T.    
R.M.T.K. LU1423341 Renee Marie Tunstad Kvello **.**.**** S.-T.    
H.T.K. LU1423342 Helene Tunstad Kvello **.**.**** S.-T.    
J.K.H.H. LU1424221 Jan Kenneth Husby Hansen **.**.**** Oslo    
L.H.K.H. LU1424231 Lars Hjalmar Kongsvold Husby **.**.**** Oslo    
E.H.K.H. LU1424232 Erlend Harald Kongsvold Husby **.**.**** S.-T.    
T.K.H. LU1424233 Therese Kongsvold Husby **.**.**** S.-T.    
E.L. LU1451111 Eva Laukøy **.**.**** Mo I Rana    
B.L. LU1451112 Bernt Laukøy **.**.**** Molde, N    
J-M.L. LU1451131 Jan-Magne Laukøy **.**.**** Stavanger    
O.B.. LU1451141 Ola Bruset **.**.**** Finsnes    
E.B. LU1451142 Eirik Bruset **.**.**** Tromsø    
M.G. LU1451411 Morten Grønnli **.**.**** Rygge    
J.A.G. LU1451412 Jan Arne Grønli **.**.**** Rygge    
T.G. LU1451413 Tone Grønli **.**.**** Rygge    
H.T.H. LU1451421 Hanne Talsnes Heggdal **.**.**** N.-T.    
J.T.H. LU1451422 Jomar Talsnes Heggdal **.**.**** N.-T.    
L.E.K. LU1451511 Lars Erik (Hasse) Kristiansen **.**.**** Sverige    
H.L. LU1451512 Helene Larsson **.**.**** Sverige    
G.S.F. LU1451521 Geir Sturla Kristiansen **.**.**** Flatanger    
K.S.F. LU1451522 Karin Solveig Fløan **.**.**** N.-T.    
S.I.F. LU1451523 Svein Ingjar Fløan **.**.**** N.-T..    
W.T.F. LU1451524 Weche Torun Fløan **.**.**** N.-T..    
B.M.F. LU1451525 Brit Margareth Fløan **.**.**** N.-T.    
L.U.F. LU1451526 Liv Unni Fløan **.**.**** N.-T.    
L.M.F. LU1451527 Lars Morten Fløan **.**.**** N.-T.    
D.F.F. LU1451528 Dag Freider Fløan **.**.**** N.-T.    
P.A.K. LU1451531 Pål Anders Kristiansen **.**.**** Flatanger    
K.L.K. LU1451532 Kurt Lasse Kristiansen **.**.**** Flatanger    
E.M.K. LU1451533 Elin Margrethe Kristiansen **.**.**** N.-T.    
H.K. LU1451534 Helge Kristiansen **.**.**** N.-T.    
M.A.K. LU1451541 Morten Arne Kristiansen **.**.**** N.-T.    
A.L.Aa. LU1451542 Anne Lise Aakvik **.**.**** Flatanger    
  LU1451543 Hanne Kristin Aakvik **.**.**** N.-T.    
  LU1451544 Hans Martin Aakvik **.**.**** N.-T.    
  LU1451545 Bente Mariann Aakvik **.**.**** N.-T.    
K.K. LU1451551 Karita Kristiansen **.**.**** Sverige    
L.P.K. LU1451561 Lena Pia Kristiansen **.**.**** Sverige    
M.K.K. LU1451562 Mikael Kennet Kristiansen **.**.**** Sverige    
M.K. LU1451571 Mona Kristiansen **.**.**** N.-T.    
K.K. LU1451572 Kjetil Kristiansen **.**.**** N.-T.    
E.F. LU1451711 Eva Feøy **.**.**** N.-T.    
G.A.F. LU1451712 Gunn Annie Feøy **.**.**** Flatanger    
L.F. LU1451713 en pike (Liv) ??.??.???? ????????    
Ø.A.F. LU1451714 Øystein Arne Feøy **.**.**** N.-T.    
K.K. LU1451721 Knut Kristiansen **.**.**** N.-T.    
A.K. LU1451722 Arve Kristiansen **.**.**** N.-T.    
L.K. LU1451723 Lise Kristiansen **.**.**** N.-T.    
  LU1451811 Morten Stamnes **.**.****       
  LU1451812 Merete Stamnes **.**.****       
G.O.B. LU1451821 Gerd Othelie Brørs **.**.**** N.-T.    
K-I.L.M. LU1451831 Karl-Inge Laukøy Moe **.**.**** N.-T.    
M.A.L.M. LU1451832 Mads Arve Laukøy Moe **.**.**** N.-T.    
L-O.L.M. LU1451833 Lars- Ove Laukøy Moe **.**.**** Vikna    
K.R.L. LU1451841 Kim Roger Laukøy **.**.**** N.-T.    
K-M.L. LU1451842 Karl- Magne Laukøy **.**.****       
M.P. LU1472121 Mato ??????????? **.**.**** ???????    
N.P. LU1472122 Nicolas ???????? **.**.**** ????????    
  LU1472211 Ingeborg Frostad Schriwer **.**.**** Hedemark    
  LU1472212 Maria Frostad Schriwer **.**.**** Hedemark    
  LU1472221 Anna Børedatter Schriwer **.**.**** Hedemark    
  LU1472222 Håkon Børesønn Schriwer **.**.**** Hedemark    
  LU1472223 Sivert Børesønn Schriwer **.**.**** Hedemark    
J.S.E. LU1472231 Jakob Schriwer Engen **.**.**** Asker    
K.S.E. LU1472232 Kristian Schriwer Engen **.**.**** Asker    
  LU1476211 ?????????????????????? ??.??.???? ???????    

Generasjon 8

E.K. LU14231111 Eva Kulsvehagen **.**.**** Telemark    
H.K. LU14231112 Heidi Kulsvehagen **.**.**** Telemark    
R.P.F.L. LU14231211 Rolf-Preben Furuli Ludwigsen **.**.**** S.-T.     
R.F.L. LU14231212 Ruben Furuli Ludwigsen **.**.**** S.-T.     
O.J.L. LU14231221 Ole Jørgen Ludwigsen **.**.**** S.-T.    
J.Y.L.Ø. LU14231222 Jon Yngve Ludwigsen Østhuus **.**.**** S.-T.    
J.R.N. LU14231231 Julian R. Norman **.**.**** Bangkok    
A.V.V. LU14233111 Andreas Varmann Vikre **.**.**** Bærum     
A.G.V. LU14233112 Anne Gabrielle Vikre **.**.**** Bærum     
C.P.V LU14233121 Caroline Prestegard Varmann **.**.**** Bærum     
C.P.V. LU14233122 Christian Prestegard Varmann **.**.**** Bærum     
M.V.P. LU14233123 Maria Varmann Prestegard **.**.**** Bærum     
A.V.A. LU14233131 Anders Varmann Aamodt **.**.****       
C.V.A LU14233132 Celine Varmann Aamodt **.**.****       
A.V.A LU14233133 Andrine Varmann Aamodt **.**.****       
I.H.K. LU 14233211 Ingrid Håbrekke Kvello **.**.****        
H.H. LU 14233212 Hanne Håbrekke **.**.****        
H.H. LU 14233213 Henrik Håbrekke **.**.****        
M.H. LU14233221 Marie Hjemgård **.**.**** Oslo     
K.H. LU14233222 Kristine Hjemgård **.**.**** Oslo     
JSG LU 14233311 Janus **.**.****        
PSG LU 14233312 Peder **.**.****        
BSG LU 14233313 Brage **.**.****        
FBS LU 14233321 Filipa **.**.****        
GBS LU 14233322 Gustav **.**.****        
P.K.S. LU 14233411 Pernille Kvello Sæter **.**.**** ??      
M.B.L. LU14511111 Martin Berge Laukøy **.**.**** S.-T.      
S.B.L. LU14511112 Svenn Berge Laukøy **.**.**** S.-T.      
M.B.L. LU14511113 Mari Berge Laukøy **.**.**** S.-T.      
P.J.L. LU14511121 Per Johan Laukøy **.**.**** S.-T.      
L.L. LU1451112X Linda Ørsnes **.**.**** S.-T.      
J.G. LU14514111 Jonas Grønnli **.**.****     **.**.****  
M.G. LU14514112 Martin Grønnli **.**.****        
K.G. LU14514111 Kristian Grønnli **.**.****        
M.G. LU14514131 Mads Grønnli ? **.**.****     **.**.****  
D.K. LU14515111 Daniel Kristiansen **.**.**** Sverige    
A.M.K. LU14515211 Ann Katrin Kristiansen **.**.**** Molde    
L.J.K. LU14515212 Line Johanne Kristiansen **.**.**** Molde    
J.V.F. LU14515251 Janne Veronika ?????? **.**.**** N.-T.    
  LU14515331 ???????? **.**.****      
  LU14515421 Linda Janeth Aakvik **.**.**** N.-T.    
K.K. LU14515721 Knut Kristiansen **.**.**** N.-T.    
G.A.F. LU14517111 Geir Andre Feøy **.**.**** N.-T.       
I.O.B. LU14518211 Ingrid Othelie Buran **.**.**** N.-T.       
O.J.M. LU14518311 Oskar Johansen Moe **.**.**** N.-T.       
H.S.M. LU14518321 Hedda Sletsjøe-Moe **.**.**** N.-T.       
K.S.M. LU14518322 Kaja Sletsjøe-Moe **.**.**** N.-T.       
M.E.W.M. LU14518331 Mia Elise Wærnes Moe **.**.**** N.-T.       
T.W.M. LU14518332 Tirill Wærnes Moe **.**.**** N.-T.       
D.W.M. LU14518333 Dennis Wærnes Moe **.**.**** N.-T.       

Generasjon 9

E.T.K. LU142311111 Eivin Tangvall Kulsvehagen **.**.****      
H.T.K. LU142311112 Henny Tangvall Kulsvehagen **.**.****      
J.K.S. LU142311121 Johanne Kulsvehagen Slåtsveen **.**.****      
H.K.S. LU142311122 Henrik Kulsvehagen Slåtsveen **.**.****      
V.L.L. LU14231221 Vilde Linnea Ludwigsen **.**.**** S.-T. Norway    
O.M.L. LU14231222 Oscar Moe Ludwigsen **.**.**** S.-T. Norway    
© S. G. Ludwigsen
Page -37